ش

جشنواره ضد ایرانی کن و دستاورد شیاطین هنرمند ایرانی

جشنواره ضد ایرانی کن و دستاورد شیاطین هنرمند ایرانی جایزه بهترین بازیگر زن به زهره امیرابراهیمی رسید. زنی که فیلم رابطه نامشروعش با یکی از عوامل در دهه هشتاد دلیلی بر ...
واتساپ–اینستاگرام

چـرا اینستاگرام و واتساپِ صهیونیستی به ما اجازه می‌دهند که حـرف حـق بزنیـم؟

چـرا اینستاگرام و واتساپِ صهیونیستی به ما اجازه می‌دهند که حـرف حـق بزنیـم؟ مدعای ما این است که اگر شما در فضای اینستاگرام و واتس‌اپ بگویید که «قرآن کتاب آسمانی ...