سیلی-به-شریعتمدار

آیا سیلی زدن مرحوم ری شهری به شریعتمداری واقعیت دارد؟

داستان سیلی به آیت‌الله شریعتمداری !!؟ در این چند روز و پس از درگذشت آیت‌الله ری‌ شهری(ره)، شبکه‌های اجتماعیِ مجازی، پر شد از مطالبی پیرامون برخی جریانات مرتبط با زندگی ...