زیارت-اربعین

عظمت زیارت اربعین از زبان ایندیپندنت

عظمت زیارت اربعین و پیاده روی نجف تا کربلا (از زبان نشریه انگلیسی ایندیپندنت) نشریه انگلیسی ایندیپندنت در مقاله ای تحت عنوان : " بزرگترین حرکت زائرانه‌ی جهان در جریان ...